Hơn 2.800 tỷ đồng giá trị chứng khoán CEG, DVN, PVH và DP2 chuẩn bị lên sàn UPCoM

Thứ Bảy, 13-05-2017, 17:01
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa 3,8 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (MCK: CEG), 237 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (MCK: DVN), 21 triệu cổ phiếu của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (MCK: PVH) và 20 triệu cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Trung ương 2 (MCK: DP2) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, vào ngày 17 và 19-5 tới. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của bốn công ty lên tới 2.818 tỷ đồng

Theo đó, CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp, mã chứng khoán: CEG, đăng ký giao dịch 3.800.000 cổ phiếu phổ thông (Ba triệu tám trăm nghìn cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).

Cổ phiếu CEG chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ tư, ngày 17-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 18.200 đồng/cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP, mã chứng khoán: DVN, đăng ký giao dịch 237.000.000 cổ phiếu phổ thông (Hai trăm ba mươi bảy triệu cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.370.000.000.000 đồng (Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng).

Cổ phiếu DVN chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ sáu, ngày 19-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.400 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, mã chứng khoán: PVH, đăng ký giao dịch 21.000.000 cổ phiếu phổ thông (Hai mươi mốt triệu cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng).

Cổ phiếu PVH chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ sáu, ngày 19-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 6.600 đồng/cổ phiếu.

CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

* CTCP Dược phẩm Trung ương 2, mã chứng khoán: DP2, đăng ký giao dịch 20.000.000 cổ phiếu phổ thông (Hai mươi triệu cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

Cổ phiếu DP2 chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ sáu, ngày 19-5-2017.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.200 đồng/cổ phiếu.

CTCP Dược phẩm Trung ương 2 có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

M.K