Giao dịch không báo cáo, hai nhà đầu tư bị phạt hơn 56 triệu đồng

Thứ Tư, 14-08-2019, 10:13
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 14-8, cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai nhà đầu tư cá nhân do báo cáo không đúng thời hạn quy định khi giao dịch cổ phiếu. Tổng số tiền phạt hơn 56 triệu đồng.

Theo đó, ngày 12-8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 233/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Luận (Địa chỉ: xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), số tiền 25 triệu vì báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Ông Trần Văn Luận là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (mã chứng khoán: CMW). Ngày 29-10-2018, ông Luận đã bán 884.000 cổ phiếu CMW, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 884.000 xuống 0 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,69% xuống 0% (giảm xuống dưới ngưỡng 5%) và không còn là cổ đông lớn. Đến ngày 4-12-2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của ông Luận.

* Trước đó, ngày 9-8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 232/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Vinh (Địa chỉ: 666/70 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh), số tiền 31.250.000 đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Ngày 14-11-2018, ông Nguyễn Văn Vinh đã mua 457.194 cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 (mã chứng khoán: LG9), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 0 lên 457.194 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 9,1% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của LG9), trở thành cổ đông lớn. Nhưng đến ngày 7-12-2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo công bố thông tin của ông Vinh.

THIÊN HƯƠNG