Giá dầu giảm, Petrolimex lãi lớn

Thứ Ba, 15-11-2016, 09:28

NDĐT - Báo cáo tài chính quý 3/2016 của Petrolimex gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, do giá dầu thế giới giảm, kéo doanh thu chín tháng đầu năm 2016 của Tập đoàn giảm theo, nhưng lợi nhuận lại tăng 160% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong chín tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Petrolimex là: 88.059 tỷ đồng, bằng 78% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm do giá dầu thô thế giới giảm, chỉ bằng 80,98% giá dầu bình quân chín tháng của năm 2015.

Nhưng nhờ đó, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế lại tăng 160% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 4.064 tỷ đồng. Trong đó: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 2.329 tỷ đồng, tương đương 57,3% tổng lợi nhuận hợp nhất; Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 609 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 304 tỷ đồng; Lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, thiết kế, hạ tầng, kho… đạt 257 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 245 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 131 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 108 tỷ đồng; Lợi nhuận của 2 công ty nước ngoài đạt 81 tỷ đồng.

Tổng số Petrolimex phải nộp ngân sách hợp nhất chín tháng 2016 là 24.378 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2015 (chín tháng năm 2015 là 23.232 tỷ đồng).

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng 2016 là 3.330 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 15,8%.

X.B