GENCO 2 được định giá hơn 46 nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, 19-05-2020, 17:52
Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. (Ảnh: tinnhanhchungkhoan.vn)

NDĐT - Ngày 19-5, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (QLVNN) tại doanh nghiệp cho biết giá trị của Tổng công ty Phát điện 2 (GENCO 2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào khoảng 46.102 tỷ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại GENCO 2 vào khoảng 26.605 tỷ đồng.

Ngoài ra, tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là tài sản cố định hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi có giá trị còn lại là hơn 5,6 tỷ đồng được chuyển giao cho tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần quản lý, sử dụng để phục vụ tập thể người lao động trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 4, Điều 14 nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16-11-2017 của Chính phủ.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp cho biết, giá trị doanh nghiệp của GENCO 2 được liên doanh tư vấn AASC – UHY xác định trên cơ sở báo cáo tài chính được KPMG kiểm toán và được công bố rộng rãi trên website của đơn vị và Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

“Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của GENCO 2 được rà soát thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ và minh bạch, đúng trình tự theo quy định của pháp luật với sự thẩm tra và giám sát của tổ giúp việc, ban chỉ đạo cổ phần hóa, sự kiểm tra của cơ quan thuế, ý kiến chấp thuận về phương án sử dụng đất của UBND các tỉnh, thành liên quan và được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán” Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp chia sẻ.

“Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp là bước đầu tiên, với mong muốn thực hiện yêu cầu công bố công khai giá trị doanh nghiệp, đưa thông tin minh bạch ra bên ngoài để thu hút sự mong muốn quan tâm của các nhà đầu tư trong tương lai. Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhiệm vụ quản lý và thực hiện cổ phần hóa GENCO 2”, ông Hồ Sỹ Hùng nói.

Dự kiến phương án cổ phần hóa GENCO 2 sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8-2020, chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 12-2020, bảo đảm đúng tiến độ được duyệt.

TÔ HÀ