Gần 14 triệu cổ phiếu Thực phẩm Cholimex và Xe điện Hà Nội cùng lên UPCoM

Thứ Năm, 24-11-2016, 10:35
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Ngày 24-11, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa 8,1 triệu cổ phiếu của CTCP Thực phẩm Cholimex (MCK: CMF) và 5,5 triệu cổ phiếu của CTCP Xe điện Hà Nội (MCK: HNT) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 30-11 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 10 nghìn đồng/cổ phiếu HNT và 90 nghìn đồng/cổ phiếu CMF. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty là 136 tỷ đồng.

Cụ thể, CTCP Thực phẩm Cholimex, mã chứng khoán: CMF, đăng ký giao dịch 8.100.000 cổ phiếu phổ thông (Tám triệu một trăm nghìn cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 81.000.000.000 đồng (Tám mươi mốt tỷ đồng).

Cổ phiếu CMF có phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ tư, ngày 30-11-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Thực phẩm Cholimex có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

(Ảnh minh họa)

* CTCP Xe điện Hà Nội, mã chứng khoán: HNT, đăng ký giao dịch 5.500.000 cổ phiếu phổ thông (Năm triệu năm trăm nghìn cổ phiếu), có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).

Cổ phiếu HNT có phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ tư, ngày 30-11-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Xe điện Hà Nội có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

M.K