Doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ 31-8 đến 4-9

Chủ Nhật, 30-08-2020, 10:19
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 31-8 đến 4-9, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 14 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho các cổ đông.

* Ngày 23-9, CTCP Gemadept (HOSE: GMD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 3-9 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 4-9.

* Ngày 25-9, CTCP Đồ hộp Hạ Long (HNX: CAN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-9 và ngày ĐKCC là 4-9.

* Ngày 18-9, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-9 và ngày ĐKCC là 4-9.

* Ngày 24-9, CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE: BCE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-9 và ngày ĐKCC là 4-9.

* Ngày 23-9, CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX: ECI) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-9 và ngày ĐKCC là 4-9.

* Ngày 18-9, CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (UPCoM: DC1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-9 và ngày ĐKCC là 4-9.

* CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 3-9 và ngày ĐKCC là 4-9.

* CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:38 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 38 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 3-9 và ngày ĐKCC là 4-9.

* CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 3-9 và ngày ĐKCC là 4-9.

* Ngày 11-9, CTCP Trung Đô (UPCoM: TDF) trả cổ tức bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-9 và ngày ĐKCC là 3-9.

* Ngày 21-9, CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-8 và ngày ĐKCC là 1-9.

* CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 31-8 và ngày ĐKCC là 1-9.

* CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 31-8 và ngày ĐKCC là 1-9.

* Ngày 9-9, CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (UPCoM: HMS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-8 và ngày ĐKCC là 1-9.

* Ngày 16-11, CTCP Cảng Rau Quả (HNX: VGP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-8 và ngày ĐKCC là 1-9.

* Ngày 16-11, CTCP Cảng Rau Quả (HNX: VGP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-8 và ngày ĐKCC là 1-9.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 24 đến 28-8

M.K