Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 6 đến 10-4

Chủ Nhật, 05-04-2020, 13:39
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Tuần từ ngày 6 đến 10-4, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 16 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể:

* Ngày 20-4, CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (UPCoM: XDH) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.214 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 10-4 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 13-4.

* Ngày 23-4, CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 10.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-4 và ngày ĐKCC là 10-4.

* Ngày 24-4, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) trả cổ tức đợt 2/20109 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-4 và ngày ĐKCC là 10-4.

* CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-4 và ngày ĐKCC là 10-4.

* Ngày 29-4, CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (UPCoM: NBT) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-4 và ngày ĐKCC là 10-4.

* Ngày 28-4, CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-4 và ngày ĐKCC là 10-4.

* Ngày 23-4, CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-4 và ngày ĐKCC là 8-4.

* Ngày 20-4, CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI (UPCoM: APL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-4 và ngày ĐKCC là 8-4.

* CTCP Dược Hà Tĩnh (UPCoM: HDP) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 7-4 và ngày ĐKCC là 8-4.

* Ngày 20-4, CTCP Kiên Hùng (HNX: KHS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-4 và ngày ĐKCC là 8-4.

* Ngày 22-4, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-4 và ngày ĐKCC là 7-4.

* CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 6-4 và ngày ĐKCC là 7-4.

* CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 6-4 và ngày ĐKCC là 7-4.

* Ngày 22-4, CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-4 và ngày ĐKCC là 7-4.

* Ngày 30-6, CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-4 và ngày ĐKCC là 7-4.

* Ngày 17-4, CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (HNX: THS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/C, ngày GDKHQ là 6-4 và ngày ĐKCC là 7-4.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức cho cổ đông tuần từ 30-3 đến 3-4

LÊ MINH