CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị bị phạt 155 triệu đồng

Thứ Ba, 02-02-2021, 15:33
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính, số tiền 155 triệu đồng đối với CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị, do công ty đã công bố thông tin sai lệch, không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và vi phạm nhiều lần.

Theo đó Thanh tra UBCKNN, ngày 1-2, ban hành Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (địa chỉ tại 194 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội), số tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã công bố thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 trên báo cáo tài chính (BCTC) quý 4-2019 riêng và hợp nhất so với số liệu LNST năm 2019 trên BCTC năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.

Công ty bị buộc phải cải chính thông tin sai lệch về số liệu LNST năm 2019 trên BCTC quý 4-2019 riêng và hợp nhất so số liệu LNST năm 2019 trên BCTC năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán của CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị.

Đồng thời, CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị còn bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và vi phạm nhiều lần.

CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/CDO/NQ-HĐQT ngày 7-8-2019 về việc góp thêm vốn vào CTCP Cung Xuân, Giải trình BCTC kiểm toán soát xét 6 tháng 2019.

Tổng số tiền phạt đối với CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị là 155 triệu đồng.

M.K