CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á bị phạt 155 triệu đồng

Thứ Hai, 14-09-2020, 19:03
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 14-9, cho biết, vừa xử phạt hành chính CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á số tiền 155 triệu đồng, do Công bố thông tin sai lệch và Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty.

Theo đó, Thanh tra UBCKNN, ngày 10-9, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á số tiền 70 triệu đồng vì Công bố thông tin sai lệch.

CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (Công ty) công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý IV-2019 có thông tin sai lệch về số liệu của chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp so với Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2019 được kiểm toán.

Công ty phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch (chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC riêng và hợp nhất Quý IV/2019) theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Đồng thời, CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á còn bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan của đối tượng này.

Trong năm 2019, Công ty có thực hiện giao dịch với các bên liên quan, cụ thể: chuyển nhượng khu đất dự án Sky Garden cho ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thu Giang – vợ ông Nguyễn Văn Thanh, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; chuyển nhượng 5,3 triệu cổ phiếu CTCP Vật tư Thương mại Đông Á cho ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, Công ty không có Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch trên.

Tổng số tiền CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á bị phạt là 155 triệu đồng.

THIÊN HƯƠNG