CTCP Khang Minh Group bị phạt 255 triệu đồng

Thứ Tư, 11-12-2019, 19:55
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 11-12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo, vừa quyết định xử phạt hành chính CTCP Khang Minh Group số tiền 255 triệu đồng do vi phạm trong công bố, báo cáo thông tin giao dịch. Hai nhà đầu tư cá nhân khác cũng bị phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Theo đó, ngày 6-12, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 382/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Khang Minh Group, cụ thể:

Phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; Phạt tiền 100 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch, “Buộc cải chính thông tin” quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP; Phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt CTCP Khang Minh Group lên tới 255 triệu đồng.

* Ngày 3-12, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 379/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính ông Lê Minh Quân (địa chỉ: thôn Khê Hồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội), cụ thể:

Phạt tiền 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng; Phạt tiền 15 triệu do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Tổng số tiền phạt ông Lê Minh Quân là 46,25 triệu đồng.

* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1001/QĐ-XPVPHC ngày 10-12, xử phạt hành chính bà Trần Ngọc Xuân Trang (địa chỉ: 8/6 đường 8 Khu Lan Anh Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh), số tiền 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

M.K