CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An bị phạt gần 500 triệu đồng

Thứ Năm, 04-02-2021, 14:29
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 4-2, cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính  đối với CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An, số tiền lên tới 495 triệu đồng, do các vi phạm: Thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn… nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông; Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Theo đó, UBCKNN, ngày 2-2, ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (địa chỉ tại Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), cụ thể:

Phạt tiền 85 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông; Biện pháp khắc phục: Công ty buộc phải thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Năm 2017, CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (Công ty) thực hiện chào bán 20.000.000 cổ phiếu; theo phương án chào bán, số tiền thu được từ đợt chào bán 200 tỷ đồng được Công ty sử dụng vào dự án cảng Phước An 164 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 36 tỷ đồng. Theo thuyết minh số 13 - Vốn chủ sở hữu tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty, tổng số tiền thu được chào bán cổ phiếu năm 2017 là 200 tỷ đồng đã được Công ty sử dụng để bổ sung vốn phục vụ việc giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ sau của Dự án cảng Phước An 240 triệu đồng, bổ sung vốn lưu động 47,46 tỷ đồng, số tiền chưa sử dụng được Công ty gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại. Công ty không thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Đồng thời, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và 2017, Công ty đã báo cáo UBCKNN kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 ngày 15-7-2016 và báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 ngày 30-6-2017. Theo báo cáo giải trình, tài liệu do Công ty cung cấp, đến ngày 30-6-2020, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ 02 đợt chào bán nói trên, tuy nhiên, đến ngày 4-11-2020, Công ty mới thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ hai đợt chào bán này.

Cùng với đó, Công ty bị phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1-1-2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13-11-2015 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực), tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Tổng số tiền phạt CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An lên tới 495 triệu đồng.

M.K