Bốn nhà đầu tư bị phạt hành chính hơn 1,6 tỷ đồng

Thứ Sáu, 17-01-2020, 16:53
(Ảnh minh họa)

NDĐT – Ngày 17-1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính bốn nhà đầu tư với tổng số tiền phạt lên tới hơn 1,65 tỷ đồng vì các vi phạm: đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng; tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu; không đăng ký giao dịch chứng khoán…

Theo đó, ngày 17-1, UBCKNN ban hành Quyết định số 52/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (địa chỉ: 190 Pasteur, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh), số tiền 300 triệu đồng vì đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1-1-2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13-11-2015 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến ngày 4-6-2019, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

* Trước đó, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, ngày 16-1, UBCKNN ban hành Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính ông Vũ Thái (địa chỉ tại số 59, tổ 28 Trại Nhãn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội), số tiền 550 triệu đồng vì đã sử dụng 16 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch khớp đối ứng giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu CEN của CTCP Cencon Việt Nam.

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Vũ Thái.

* Trước đó nữa, ngày 15-1, UBCKNN ban hành Quyết định số 37/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Bê-tông Xây dựng Hà Nội, tổng số tiền 370 triệu đồng, cụ thể:

- Phạt tiền 300 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán (Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội trở thành công ty đại chúng trước ngày 1-1-2016 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13-11-2015 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết). Tuy nhiên, đến nay, CTCP Bê-tông Xây dựng Hà Nội chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán).

- Phạt tiền 70 mươi triệu đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật (CTCP Bê-tông Xây dựng Hà Nội không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, 2018; Tài liệu họp và Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018).

* Ngày 14-1, UBCKNN ban hành Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC xử hành chính đối với CTCP Xi-măng Công Thanh, tổng số tiền 435 triệu đồng, cụ thể:

- Phạt tiền 350 mươi triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán (CTCP Xi-măng Công Thanh trở thành công ty đại chúng trước ngày 1-1-2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13-11-2015 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, CTCP Xi-măng Công Thanh chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch).

- Phạt tiền 85 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật (CTCP Xi-măng Công Thanh không báo cáo UBCKNN các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2017; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu gồm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018).

THIÊN HƯƠNG