Bổ nhiệm không báo cáo, Đầu tư Thương mại Hưng Long bị phạt 60 triệu đồng

Thứ Bảy, 17-08-2019, 12:01
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 17-8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 60 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình, do chậm công bố theo quy định pháp luật một loạt các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghị quyết đại hội đồng cổ đông...

Cụ thể, ngày 12-8, UBCKNN ban hành Quyết định số 239/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (Địa chỉ: Tổ 11, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), số tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (mã chứng khoán: SCC) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Nghị quyết số 01CT/NQ-HĐQT ngày 30-1-2017 về việc thay đổi Kế toán trưởng và Phó Tổng Giám đốc; Nghị quyết số 03CT/NQ-HĐQT ngày 30-5-2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Quyết định của Hội đồng Quản trị ngày 10-6-2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc; Quyết định số 05CT/QĐ-HĐQT ngày 31-5-2017 về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc.

THIÊN HƯƠNG