Ba nhà đầu tư bị UBCKNN phạt hơn 200 triệu đồng

Thứ Năm, 19-03-2020, 11:30
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã xử phạt hành chính đối với ba công ty: CTCP Beton 6, CTCP Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương và CTCP LICOGI 14, tổng số tiền 220 triệu đồng, do báo cáo và công bố thông tin không đúng quy định pháp luật.

Theo đó, ngày 18-3, Chánh Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 80/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Beton 6 (địa chỉ tại Km1877 Quốc lộ 1K, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), số tiền 70 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

CTCP Beton 6 (Công ty) không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4 năm 2018, BCTC kiểm toán năm 2018 hợp nhất, BCTC quý 1, 2, 3 năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất, BCTC soát xét bán niên năm 2019 hợp nhất; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: BCTC quý 4 năm 2017, BCTC kiểm toán năm 2017, BCTC quý 1, 2, 3 năm 2018; công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC kiểm toán năm 2018 của công ty mẹ, BCTC soát xét bán niên năm 2019 của công ty mẹ, Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các thông tin: Giải trình BCTC năm 2018 có ý kiển kiểm toán ngoại trừ và lợi nhuận âm, thay đổi người đại diện pháp luật - Tổng Giám đốc; công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2017, BCTC bán niên năm 2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

* Cùng ngày 18-3, Chánh Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 81/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương (địa chỉ tại đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), số tiền 50 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

CTCP Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý I, II, III và IV năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2017 và năm 2018.

* Trước đó, ngày 17-3, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 79/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP LICOGI 14 (Công ty), số tiền 100 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội, hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Hợp đồng thầu phụ số 02/2018/HĐ-TP ngày 19-11-2018 giữa Công ty và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 13-9-2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Quyết định số 22A/QĐ-HĐQT ngày 14-9-2018 của HĐQT, Nghị quyết số 02A/2019/NQ-HĐQT ngày 7-1-2019 của HĐQT, Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 5-3-2019 của HĐQT; Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với Báo cáo số 211/BC-LICOGI 14 ngày 27-10-2018 về việc báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

THIÊN HƯƠNG