35 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 14 đến 18-9

Chủ Nhật, 13-09-2020, 13:14
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 14 đến 18-9, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 35 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 30-10, CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 18-9 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 21-9.

* Ngày 30-9, CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-9 và ngày ĐKCC là 21-9.

* CTCP Xây dựng Số 7 (HNX: VC7) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 18-9 và ngày ĐKCC là 21-9.

* Ngày 3-10, CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-9 và ngày ĐKCC là 21-9.

* Ngày 29-9, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (UPCoM: VGT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-9 và ngày ĐKCC là 21-9.

* Ngày 30-9, CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin (HNX: CTT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 30-9, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 30-10, CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (UPCoM: PSL) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 30-9, CTCP Gạch ngói Cao cấp (HNX: MCC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 28-9, CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (HNX: GLT) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 29-9, CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* CTCP Điện Nước An Giang (UPCoM: DNA) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 1-10, CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 25.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-9 và ngày ĐKCC là 17-9.

* Ngày 30-9, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-9 và ngày ĐKCC là 17-9.

* Ngày 30-9, CTCP Thủy sản Cà Mau (UPCoM: CAT) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-9 và ngày ĐKCC là 17-9.

* Ngày 29-10, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-9 và ngày ĐKCC là 17-9.

* Ngày 25-12, CTCP Xây Lắp và Dịch vụ Sông Đà (UPCoM: XLV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-9 và ngày ĐKCC là 17-9.

* CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HOSE: SVT) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 15-9 và ngày ĐKCC là 16-9.

* Ngày 29-9, CTCP Dịch vụ Sonadezi (UPCoM: SDV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-9 và ngày ĐKCC là 16-9.

* Ngày 28-9, CTCP Tập đoàn Nagakawa (HNX: NAG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-9 và ngày ĐKCC là 16-9.

* Ngày 15-10, CTCP Sông Ba (HOSE: SBA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 30-9, CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (UPCoM: DND) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 28-9, CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (UPCoM: XDH) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 24-9, CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 29-9, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (HOSE: SGN) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 15-10, CTCP Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 30-9, CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ (HNX: PMP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 780 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 30-9, CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) trả cổ tức bằng tiền, 7,500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE: VID) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 30-9, CTCP Vận tải Hà Tiên (HOSE: HTV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 7-10, CTCP Giống cây trồng Miền Nam (HOSE: SSC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 30-9, CTCP Văn hóa Tân Bình (HNX: ALT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 30-9, CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE: VDP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 15-10, Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Ngày 15-9, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-9 và ngày ĐKCC là 15-9.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 7 đến 11-9

LÊ MINH