28 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 6 đến 10-7

Chủ Nhật, 05-07-2020, 12:20
(Ảnh minh họa)

Trong tuần từ ngày 6 đến 10-7, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 28 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. 

* Ngày 13-8, CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UPCoM: POB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 140 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 10-7 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 13-7.

* Ngày 22-7, CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên (UPCoM: LBC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 950 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 10-8, CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (UPCoM: QSP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 22-7, CTCP Điện cơ Hải Phòng (HNX: DHP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 22-7, CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.454 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 10-8, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 550 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 31-7, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 20-7, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* CTCP Chứng khoán IB (HNX: VIX) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 29-7, CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (HNX: THB) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 24-7, CTCP Bao bì Biên Hòa (HOSE: SVI) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 31-7, CTCP Đầu tư Điện lực 3 (HNX: PIC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 7-8, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 4.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-7 và ngày ĐKCC là 10-7.

* Ngày 21-7, CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông (UPCoM: MTH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-7 và ngày ĐKCC là 9-7.

* Ngày 24-7, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-7 và ngày ĐKCC là 9-7.

* Ngày 31-7, CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (UPCoM: BRS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-7 và ngày ĐKCC là 9-7.

* Ngày 20-7, CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn (UPCoM: SVG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 60 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-7 và ngày ĐKCC là 9-7.

* Ngày 22-7, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-7 và ngày ĐKCC là 9-7.

* Ngày 12-8, CTCP Truyền thông VMG (UPCoM: ABC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-7 và ngày ĐKCC là 9-7.

* Ngày 20-7, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-7 và ngày ĐKCC là 8-7.

* Ngày 20-7, CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (UPCoM: TVA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-7 và ngày ĐKCC là 8-7.

* Ngày 22-7, CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (UPCoM: HEC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-7 và ngày ĐKCC là 8-7.

* Ngày 22-7, CTCP Petec Bình Định (UPCoM: GCB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-7 và ngày ĐKCC là 8-7.

* Ngày 20-7, CTCP Vận tải biển Sài Gòn (UPCoM: SGS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-7 và ngày ĐKCC là 8-7.

* Ngày 28-7, CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-7 và ngày ĐKCC là 8-7.

* Ngày 20-7, CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu (HNX: SJ1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-7 và ngày ĐKCC là 8-7.

* CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu (HNX: SJ1) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 7-7 và ngày ĐKCC là 8-7.

* Ngày 15-7, CTCP Thủy điện Miền Trung (HOSE: CHP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-7 và ngày ĐKCC là 7-7.

* Ngày 17-7, CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) yrả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-7 và ngày ĐKCC là 7-7.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 29-6 đến 3-7

THIÊN HƯƠNG