19 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 25 đến 29-5

Chủ Nhật, 24-05-2020, 10:52
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách 19 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 25 đến 29-5, như sau:

* Ngày 17-6, CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 29-5 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 1-6.

* Ngày 10-6, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 1-6.

* Ngày 26-6, CTCP Cấp nước Nhà Bè (HNX: NBW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 1-6.

* Ngày 22-6, CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-5 và ngày ĐKCC là 1-6.

* Ngày 17-7, CTCP Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* Ngày 26-10, CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 680 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* Ngày 15-6, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE: UIC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 4.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: HDC) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* Ngày 12-6, CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (UPCoM: VNX) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 7.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-5 và ngày ĐKCC là 29-5.

* CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (UPCoM: THP) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (UPCoM: THP) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 17-6, CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (HOSE: MCP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 15-6, CTCP Bột giặt NET (HNX: NET) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 16-6, CTCP Cấp nước Long Khánh (UPCoM: LKW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-5 và ngày ĐKCC là 28-5.

* Ngày 3-6, CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (HNX: VC2) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-5 và ngày ĐKCC là 27-5.

* Ngày 3-6, CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (HNX: VC2) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-5 và ngày ĐKCC là 27-5.

* Ngày 4-6, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-5 và ngày ĐKCC là 26-5.

* Ngày 10-6, CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-5 và ngày ĐKCC là 26-5.

* Ngày 25-6, CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-5 và ngày ĐKCC là 26-5.

* Ngày 18-6, CTCP Merufa (UPCoM: MRF) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-5 và ngày ĐKCC là 26-5.

* Ngày 5-6, CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UPCoM: SEP) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.027 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-5 và ngày ĐKCC là 26-5.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 18 đến 22-5

LÊ MINH