19 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông từ 13 đến 17-4

Chủ Nhật, 12-04-2020, 16:11
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Tuần từ ngày 13 đến 17-4, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 19 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể:

* Ngày 6-5, CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 17-4 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 20-4.

* Ngày 8-5, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-4 và ngày ĐKCC là 20-4.

* Ngày 8-7, CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-4 và ngày ĐKCC là 20-4.

* Ngày 8-5, CTCP Khoáng sản Viglacera (UPCoM: VIM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-4 và ngày ĐKCC là 20-4.

* Ngày 22-5, CTCP Địa chính Hà Nội (UPCoM: DCH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-4 và ngày ĐKCC là 20-4.

* Ngày 14-5, CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (UPCoM: BWA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-4 và ngày ĐKCC là 17-4.

* Ngày 8-5, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-4 và ngày ĐKCC là 17-4.

* Ngày 20-5, CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-4 và ngày ĐKCC là 16-4.

* Ngày 20-5, CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-4 và ngày ĐKCC là 16-4.

* Ngày 6-5, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (UPCoM: TB8) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-4 và ngày ĐKCC là 16-4.

* Ngày 8-5, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-4 và ngày ĐKCC là 16-4.

* Ngày 18-5, CTCP Lương thực Bình Định (UPCoM: BLT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-4 và ngày ĐKCC là 16-4.

* Ngày 29-4, CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX: NHC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-4 và ngày ĐKCC là 16-4.

* CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:50, giá 15.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 50 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-4 và ngày ĐKCC là 15-4.

* Ngày 15-5, CTCP Sông Đà 10 (HNX: SDT) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-4 và ngày ĐKCC là 15-4.

* Ngày 28-8, CTCP Sông Đà 10 (HNX: SDT) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-4 và ngày ĐKCC là 15-4.

* Ngày 29-4, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-4 và ngày ĐKCC là 15-4.

* CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 13-4 và ngày ĐKCC là 14-4.

* Ngày 5-5, CTCP Thủy sản Cà Mau (UPCoM: CAT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-4 và ngày ĐKCC là 14-4.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 6 đến 10-4

THIÊN HƯƠNG