117 công ty không được giao dịch ký quỹ quý 4-2020

Thứ Năm, 08-10-2020, 10:05
(Ảnh minh họa)

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cảnh báo, trong quý 4-2020, có 117 công ty không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Cụ thể:

STT

MCK

Tên Công ty

Ngày
hiệu lực

Lý do

1

ACM

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán

2

ALT

CTCP Văn hóa Tân Bình

8-10-2020

-LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

3

AMC

CTCP Khoáng sản Á Châu

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

4

API

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

8-10-2020

Chứng khoán bị cảnh báo
Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

5

APP

CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ

8-10-2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC BNSX 2020 quá 05 ngày làm việc
- LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm
 

6

APS

CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020  có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

7

ARM

CTCP Xuất nhập khẩu hàng không

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

8

BII

CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư

8-10-2020

'-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC BNSX năm 2020 quá 05 ngày làm việc
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

9

BKC

CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn

8-10-2020

LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm
'Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

10

BLF

CTCP Thủy sản Bạc Liêu

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

11

C92

CTCP Xây dựng và đầu tư 492

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.
-Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020  có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

12

CEO

CTCP Tập đoàn C.E.O

8-10-2020

-LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

13

CET

CTCP Tech-Vina

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

14

CIA

CTCP Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh

8-10-2020

-LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

15

CJC

CTCP Coơ điện miền Trung

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

16

CKV

CTCP COKYVINA

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

17

CMC

CTCP Đầu tư CMC

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

18

CMS

CTCP Xây dựng và nhân lực Việt Nam

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

19

CSC

CTCP Tập đoàn Cotana

8-10-2020

-LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

20

CTC

CTCP Gia Lai CTC

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

21

DC2

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;

22

DPS

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng
- LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

23

DST

CTCP Đầu tư Sao Thăng Long

8-10-2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

24

DZM

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An

8-10-2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

25

EBS

CTCP  Sách giáo dục tại Tp.hà Nội

8-10-2020

- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

26

FID

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

27

HBE

CTCP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh

8-10-2020

-LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

28

HD.A

CTCP Hàng sơn Đông Á

8-10-2020

-LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

29

HGM

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

30

HHG

CTCP Hoàng Hà

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 và LNST chưa phân phối tại BCTC BNSX của công ty là số âm

31

HKB

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc

8-10-2020

-Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần

32

HKT

CTCP Đầu tư Ego Việt Nam

8-10-2020

'- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

33

HLY

CTCP Viglacera Hạ Long I

8-10-2020

'- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

34

HPM

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.
- Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

35

HUT

CTCP Tasco

8-10-2020

-LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

36

IVS

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

37

KDM

CTCP Tập đoàn Đầu tư Lê Gia

8-10-2020

- LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm
-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC BNSX 2020 quá 05 ngày làm việc.
-Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
- chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

38

KKC

CTCP Kim khí KKC

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

39

KSD

CTCP Đầu tư DNA

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

40

KSQ

CTCP CNC Capital Việt Nam

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
-Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

41

KTT

CTCP Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

8-10-2020

-LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm
- Tổ chức phát hành có BCTC BNSX năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

42

KVC

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

43

L35

CTCP Cơ khí lắp máy lilama

8-10-2020

-LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

44

L43

CTCP Lilama 45.3

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

45

L61

CTCP Lilama 69-1

8-10-2020

- LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm 
-Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

46

LAS

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

8-10-2020

-LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

47

LCS

CTCP Licogi 166

8-10-2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

48

LDP

CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 và LNST chưa phân phối tại BCTC BNSX của công ty là số âm

49

LM7

CTCP Lilama 7

8-10-2020

'- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;

50

LO5

CTCP Lilama 5

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

51

MAC

CTCP Cung ứng và dịch vũ kỹ thuật hàng hải

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

52

MAS

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

53

MHL

CTCP Minh Hữu Liên

8-10-2020

LNST và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2020 là số âm

54

MIM

CTCP Khoáng sản và cơ khí

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

55

MPT

CTCP Tập đoàn Trường Tiền

8-10-2020

-LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm
- Tổ chức phát hành có BCTC BNSX năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

56

NBC

CTCP Than Núi Béo Vinacomin

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 và LNST chưa phân phối tại BCTC BNSX của công ty là số âm

57

NGC

CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

8-10-2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
- Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

58

NHP

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
-Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét 2020  quá 05 ngày làm việc.

59

NST

CTCP Ngân Sơn

8-10-2020

-LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm
- Tổ chức phát hành có BCTC BNSX năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

60

OCH

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

61

PCG

CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

8-10-2020

chứng khoán bị cảnh báo

62

PDB

CTCP Vật liệu Xây dựng DUFAGO

8-10-2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC BNSX 2020 quá 05 ngày làm việc

63

PDC

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông

8-10-2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
'Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

64

PEN

CTCP Xây lắp III - Petrolimex

8-10-2020

-LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

65

PGS

CTCP Kinh doanh khí miền Nam

8-10-2020

-LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

66

PGT

CTCP PGT Holdings

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

67

PHP

CTCP Cảng Hải Phòng

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

68

PIC

CTCP Đầu tư điện lực 3

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

69

PPE

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét có kết luận ngoại trừ của tổ chức kiểm toán
-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC BNSX năm 2020 quá 05 ngày làm việc.

70

PPY

CTCP Xăng dầu Dầu khi Phú Yên

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

71

PRC

CTCP Logistic Portserco

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

72

PSI

CTCP Chứng khoán Dầu khí

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

73

PTD

CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh

8-10-2020

-LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

74

PV2

CTCP Đầu tư PV2

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

75

PVB

CTCP Bọc ống dầu khí Việt nam

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

76

PVG

CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

77

PVL

CTCP Đầu tư Nhà đất Việt

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;

78

S74

CTCP Sông Đà 7.04

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
-'Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

79

SD2

CTCP Sông Đà 2

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
-Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

80

SD4

CTCP Sông Đà 4

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

81

SDA

CTCP SIMCO Sông Đà

8-10-2020

-Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

82

SDU

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

83

SGH

CTCP Khách sạn Sài Gòn

8-10-2020

Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

84

SJC

CTCP Sông Đà 1.01

8-10-2020

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch

85

SMT

CTCP Sametel

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

86

SPI

CTCP SPI

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

87

SSM

CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

88

STP

CTCP Công nghiệp thương  mại Sông Đà

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

89

TBX

CTCP Xi măng Thái Bình

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

90

TFC

CTCP Trang

8-10-2020

-LNST 6 tháng tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

91

THB

CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

92

THD

CTCP Thaiholdings

8-10-2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

93

TJC

CTCP Dịch vụ vận tải và thương mại

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

94

TKC

CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

95

TMC

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

96

TST

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

8-10-2020

- Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;

97

TTH

CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

98

TTZ

CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

99

TXM

CTCP Vicem Thạch cao xi măng

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 và LNST chưa phân phối tại BCTC BNSX của công ty là số âm

100

V12

Công ty cổ phần xây dựng số 12

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

101

V21

CTCP Vinaconex 21

8-10-2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

102

VAT

CTCP VT Vạn Xuân

8-10-2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2020 quá 05 ngày làm việc.
-  Chứng khoán vào diện bị tạm ngừng giao dịch

103

VC9

CTCP Xây dựng số 9

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

104

VE1

CTCP Xây dựng điện VNECO 1

8-10-2020

'- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;

105

VE8

CTCP Xây dựng Điện Vneco 8

8-10-2020

-Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

106

VE9

CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9

8-10-2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

107

VGP

CTCP Cảng rau quả

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

108

VIE

CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.

109

VIG

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

8-10-2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

110

VLA

CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang

8-10-2020

LNST 6 tháng và LNSTCPP tại BCTC BNSX 2020 của công ty là số âm

111

VMI

CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO

8-10-2020

Chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch
- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC BNSX năm 2020 quá 05 ngày làm việc

112

VTJ

CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba

8-10-2020

LNST 6 tháng năm 2020 tại BCTC BNSX của công ty là số âm

113

VTL

CTCP Vang Thăng Long

8-10-2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

114

VTS

CTCP Viglacera Từ Sơn

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

115

VXB

CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

116

WSS

CTCP Chứng khoán phố Wall

8-10-2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

117

X20

CTCP X20

8-10-2020

Tổ chức phát hành có BCTC BNSX 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

THIÊN HƯƠNG