XÃ LUẬN

Sáng mãi hào khí Điện Biên

Thứ Ba, 07/05/2019, 01:59:24

Hôm nay 7-5, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; trong bối cảnh cả nước đang ra sức thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Sáng mãi hào khí Điện Biên

Chiều ngày 7-5-1954, lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng. (Ảnh tư liệu)

Cách đây 65 năm, trên cánh đồng Mường Thanh giữa núi rừng Tây Bắc, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, đầy mưu trí, chiều ngày 7-5-1954, quân và dân ta đã đánh bại nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật chiến dịch trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Cùng với Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạc vào lịch sử dân tộc bản hùng ca bất tử cùng những tấm gương anh dũng sáng ngời, khẳng định ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Na-va, giáng đòn quyết định đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, thừa nhận nền độc lập của nhân dân ba nước Đông Dương; trở thành ngọn cờ tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ la-tinh. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam, của cả nhân loại tiến bộ đấu tranh vì độc lập, tự do trên thế giới.

Đó là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam; của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; của đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, biết đánh và biết thắng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dựa vào sức mình là chính; đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; của liên minh đoàn kết chiến đấu thủy chung Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. Tiếp nối truyền thống anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và vận dụng, phát triển sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý từ Chiến thắng Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thu non sông về một dải, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên “độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội”.

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên hầu khắp các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại... 65 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trên chặng đường thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước. Phát huy những bài học, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Điện Biên Phủ trong thời kỳ mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

NHÂN DÂN