Thời đàm

Vững đà thắng lợi

Thứ Ba, 21-01-2020, 01:12

Năm 2019, nước ta đạt tốc độ tăng trưởng hơn 7,02%. Đã ba năm liên tiếp, Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang chững lại, những thành tích ấy càng nổi bật.

Việt Nam tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư trực tiếp gần ba tỷ USD/tháng. Đầu tư của các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trong nước tăng 17% so với cùng thời kỳ. Niềm tin đã khơi mở nguồn lực tiềm tàng trong nhân dân, trở thành sức mạnh kinh tế to lớn, tạo khí thế mới, xung lực mới trong toàn Đảng, toàn dân.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 5,23%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 90%, hơn 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn kế hoạch gần hai năm. Vừa phát triển kinh tế, vừa chăm lo an sinh xã hội, với chính sách tài khóa khôn khéo, Chính phủ giảm nợ công xuống còn 55%, thấp hơn 8% so với năm 2016, ngày càng thấp xa hơn mức trần Quốc hội quy định. Có nghĩa là, chi tiêu của Chính phủ ngày càng hiệu quả hơn.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng với những kết quả quan trọng ban đầu đang đi đúng hướng, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Quyết liệt, thẳng thắn, không có vùng cấm, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đem lại niềm tin trong đội ngũ đảng viên, trong nhân dân và cộng đồng quốc tế. Hàng loạt vụ đại án kinh tế được đưa ra xét xử trước Tết cổ truyền thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân. Làm trong sạch Đảng cũng là để tăng thêm sức mạnh của Đảng, kinh tế phát triển, tình hình chính trị xã hội ổn định, môi trường sản xuất, kinh doanh được cải thiện như một tất yếu. Đó sẽ là động lực quan trọng, giúp chúng ta vững đà thắng lợi tiếp bước cho năm 2020, năm bản lề chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII.

TRUNG CHÍNH