Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ba nghị quyết phê chuẩn, điều động nhân sự

Thứ Sáu, 10/04/2020, 15:27:49

NDĐT - Ngày 10-4, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gửi công văn về việc công bố ban hành các nghị quyết phê chuẩn, điều động, bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ba nghị quyết phê chuẩn, điều động nhân sự

Theo đó, tại Nghị quyết số 923/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đàm Văn Eng, kể từ ngày 19-3.

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng và ông Đàm Văn Eng theo trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tại Nghị quyết số 925/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15-4.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Ngô Trung Thành theo trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Theo Nghị quyết số 926/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình về nhận công tác tại Ban Công tác đại biểu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 15-4.

Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Nguyễn Thị Thanh theo trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

VĂN CHÚC - Ảnh: quochoi.vn