Giải quyết chính sách cho cán bộ sau sắp xếp bộ máy

Thứ Sáu, 10/04/2020, 03:55:34

Chiều 9-4, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2020.

Hiện, TP Hà Nội có 11 quận, huyện, thị xã; 515 xã, phường, thị trấn và 3.520 thôn, tổ dân phố sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách. Thành phố cũng hoàn thành việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; sau sắp xếp giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố (giảm 34%).

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, đồng chí Vương Ðình Huệ đánh giá cao việc các cấp, ngành của thành phố đã phối hợp, kịp thời tham mưu thực hiện các phương án, mô hình đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Nhờ quá trình đổi mới này, thành phố đã giảm tỷ lệ chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách nhà nước từ 58,8% năm 2016 xuống còn 51,2% năm 2020; tiết kiệm chi thường xuyên hơn 13 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020, tạo thêm nguồn lực cho cải cách tiền lương và chi đầu tư phát triển.

Về các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2020, đồng chí Vương Ðình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo quan tâm giải quyết chính sách cho cán bộ sau sắp xếp; rà soát kỹ việc sắp xếp, thu hồi các cơ sở nhà đất; đưa việc sắp xếp kiện toàn các cơ quan báo chí theo quy hoạch vào kế hoạch công tác, tiếp tục nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ. Ðồng chí lưu ý, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế phải gắn với triển khai hiệu quả các đề án vị trí việc làm.

PV