Chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2020

Thứ Ba, 07/04/2020, 01:33:05

Nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2020, thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới các vị trong hàng giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.

Trong thư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nêu rõ, thời gian qua, các giáo phận, giáo xứ thuộc Giáo hội Công giáo và nhiều hội thánh Tin Lành ở Việt Nam đã tích cực vận động tín hữu và nhân dân tham gia hoạt động xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cai nghiện ma túy, từ thiện và an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Lễ Phục sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19... Vì vậy, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn và tin tưởng rằng, Giáo hội Công giáo và các hội thánh Tin Lành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết cùng toàn dân hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động; trước mắt là hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bằng những hành động thiết thực; phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020...

PV