Điện chia buồn

Thứ Ba, 07/04/2020, 01:25:39

Được tin đồng chí Ha-xin-tô Xoa-rết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư phụ trách đối ngoại Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Xan-đi-nô cầm quyền tại Ni-ca-ra-goa từ trần, ngày 4-4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng ta đã có Điện chia buồn gửi Ban Lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Xan-đi-nô.