Chỉ đạo công tác kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ

Thứ Sáu, 03/04/2020, 15:45:17

NDĐT - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa có công văn gửi Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo công tác kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ

Ảnh: VOV.vn

Theo đó, đối với hoạt động kiểm sát tại các cơ sở giam giữ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1-4- 2020 trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian này, các hoạt động kiểm sát định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 tại các các cơ sở giam giữ tạm dừng.

Nếu các đơn vị đã ban hành quyết định kiểm sát trực tiếp thì ban hành văn bản thông báo hoãn.

“Việc kiểm sát hằng ngày tại nhà tạm giữ, hằng tuần tại trại tạm giam, hằng tháng tại trại giam có thể thực hiện hình thức trao đổi bằng công văn hoặc điện thoại… để nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật và số lượng tăng, giảm người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân”, theo nội dung công văn.

Trong công văn do Vụ trưởng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) Lương Minh Thống ký, nêu rõ, hết thời gian 15 ngày cách ly nêu trên, tùy thuộc tình hình dịch bệnh và chỉ đạo về phòng, chống dịch tiếp theo, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp chủ động lựa chọn phương thức kiểm sát phù hợp, nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đối với các hoạt động trực tiếp kiểm sát đột xuất, nếu xảy ra vụ, việc nghiêm trọng tại cơ sở giam giữ thì vẫn tiến hành kiểm sát đột xuất theo quy định.

Bên cạnh đó, đối với hoạt động kiểm sát việc tha tù trước thời gian có điều kiện, kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh phối hợp các cơ quan hữu quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án vào các kỳ xét tha tù trước hạn có điều kiện hoặc kỳ giảm thời gian chấp hành án phạt tù dịp lễ 30-4 hằng năm.

VĂN CHÚC