Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế công tác dân vận

Thứ Ba, 18/02/2020, 00:34:34

Chiều 17-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tổ chức phiên họp đầu tiên. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo dự.

Ban Chỉ đạo phân công sáu đoàn kiểm tra tại các địa phương, đơn vị. Theo đó, Đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Trương Thị Mai làm trưởng đoàn. Các đoàn còn lại do các Ủy viên T.Ư Đảng là lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương làm trưởng đoàn; dự kiến thời gian kiểm tra từ tháng 3-2020 và hoàn thành trước 30-5-2020. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư T.Ư Đoàn theo trách nhiệm được phân công tại Quyết định số 290, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, các trưởng đoàn, thành viên Ban Chỉ đạo chủ động tổ chức kiểm tra, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Sau đó, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức các phiên họp góp ý dự thảo báo cáo, thảo luận, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

PV