Đắk Lắk đổi mới cách tuyển chọn bí thư huyện ủy và lãnh đạo sở

Thứ Hai, 17/02/2020, 15:36:21

NDĐT - Chiều 17-2, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy hai huyện Lắk và Buôn Đôn; Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công thương và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đắk Lắk đổi mới cách tuyển chọn bí thư huyện ủy và lãnh đạo sở

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ quyết định danh sách ứng viên tham gia tuyển chọn, gồm những cán bộ, công chức bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định, đã có quy hoạch chức danh tuyển chọn hoặc quy hoạch chức danh tương đương trở lên, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; ba năm liền kề hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trở lên; không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 82 Luật Cán bộ, công chức. Đối với vị trí Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, ứng viên phải là người dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, ngày 25-2, Hội đồng tuyển chọn tổ chức việc tuyển chọn; các ứng viên tham gia tuyển chọn trình bày nội dung Chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện ở vị trí chức danh cần tuyển chọn.

Theo Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bùi Văn Cường, việc thí điểm tuyển chọn bí thư huyện ủy nhằm thực hiện cơ chế tuyển chọn cạnh tranh, dân chủ, bình đẳng, công khai, khách quan để lựa chọn những công chức lãnh đạo, quản lý thực sự có năng lực, trình độ và triển vọng. Đồng thời, tạo môi trường, điều kiện để ứng viên nghiên cứu học tập nâng cao trình độ bản thân, chắt lọc các đề án, giải pháp khả thi để xây dựng, phát triển huyện.

Các ứng viên trình bày đề án trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nếu đề án của ứng viên nào đáp ứng được các tiêu chí của Ban Thường vụ đưa ra, có giải pháp hay để xây dựng, phát triển huyện, ứng viên là người nói được và làm được thì sẽ tuyển chọn người đó. Đây là cách làm mới trong việc tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và các sở của tỉnh nhằm chọn được những người tài thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong tháng 2 và 3-2020, tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ tiến hành thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các ứng viên dự thi phải bảo đảm đủ năng lực, điều kiện và tiêu chuẩn chức danh thi tuyển. Cụ thể, ngoài các tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hiểu biết, năng lực công tác và các tiêu chuẩn khác, người dự tuyển chức danh Giám đốc Sở Công thương phải bảo đảm các tiêu chuẩn cụ thể theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BCT ngày 3-3-2008 của Bộ trưởng Công thương; Quyết định số 2026/QĐ-BNV, ngày 31-12-2015 của Bộ trưởng Nội vụ. Ứng viên dự tuyển chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTNMT, ngày 29-12-2017 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2026/QĐ-BNV, ngày 31-12-2015 của Bộ trưởng Nội vụ. Ứng viên dự tuyển vào vị trí chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải là cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo quy định của Thông tư số 27/2015/TT-BNNPTNT, ngày 7-8-2015 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 2026/QĐ-BNV, ngày 31-12-2015 của Bộ trưởng Nội vụ.

Việc thi tuyển được tổ chức theo hình thức thi viết và bảo vệ đề án.

Việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở nhằm từng bước xây dựng cơ chế sử dụng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý bình đẳng, dân chủ, công khai khách quan để chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ và triển vọng phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh; tạo điều kiện, động lực và cơ hội để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập, cống hiến ngày càng tốt hơn; đồng thời, tạo môi trường để cán bộ tự nghiên cứu, nâng cao trình độ; chắt lọc các đề án, giải pháp hay để phát triển ngành, lĩnh vực.

Việc tổ chức thi tuyển còn tạo điều kiện thu hút nhân lực có chất lượng cao, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý của tỉnh nhằm tạo bức phát trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo tổ chức thi tuyển, quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát. Các sở có chức danh lãnh đạo, quản lý thi tuyển phải niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan về các nội dung của kỳ thi tuyển; tạo điều kiện để người đủ điều kiện, tiêu chí tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi, các vấn đề khác liên quan thi tuyển. Đồng thời, phải giới thiệu bằng văn bản nhân sự đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để đề cử tham gia thi tuyển theo quy định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp nhận hồ sơ trước ngày 25-2, thời gian thi viết trước ngày 15-3 và thời gian bảo vệ Đề án trước ngày 30-3 tới.

Được biết, việc đổi mới cách tuyển chọn bí thư huyện ủy và lãnh đạo sở này do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề xuất nhằm đổi mới trong công tác cán bộ của tỉnh Đắk Lắk.

NGUYỄN CÔNG LÝ