Sớm khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Thứ Bảy, 08/02/2020, 01:37:30
Sáng 7-2, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương nhằm quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo (HTTTBC) Chính phủ.

Thực hiện Nghị định 09, tính đến ngày 5-2, đã có 18 trong số 22 bộ, cơ quan ngang bộ, 38 trong số 63 địa phương ban hành thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo (CĐBC) theo phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt. Các thông tư, quyết định quy định CĐBC của bộ, cơ quan, địa phương đã được bãi bỏ nhiều báo cáo không cần thiết, đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều báo cáo có nội dung trùng lặp; tần suất báo cáo được giảm; đề cương, biểu số liệu được mẫu hóa, làm cơ sở cho việc số hóa, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện báo cáo trên hệ thống điện tử.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương đồng tình và thống nhất triển khai nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa CĐBC, xây dựng HTTTBC của bộ, địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, VPCP tiếp thu các ý kiến để cùng các bộ, địa phương, các cơ quan tiếp tục triển khai nhiệm vụ để theo dự kiến, tháng 3 tới sẽ khai trương HTTTBC Chính phủ. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan quyết liệt chỉ đạo các đơn vị phối hợp VPCP để thực hiện việc liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản; thực hiện nghiêm các yêu cầu về sử dụng chữ ký số, có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan mình. Các bộ, địa phương, cơ quan liên quan cần quan tâm, coi nhiệm vụ chuẩn hóa CĐBC, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng HTTTBC của bộ, địa phương là công việc thường xuyên, liên tục, là trọng tâm ưu tiên thực hiện trong thời gian tới.

PV