Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Thứ Sáu, 07/02/2020, 01:53:42

Năm 2019, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao chủ trì, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ "Nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật" (Chỉ số B1) tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ. Nhiệm vụ quan trọng này được ngành tư pháp triển khai rất tích cực, mang lại nhiều kết quả rõ nét.

Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019 do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 8-10-2019, vị trí xếp hạng của Việt Nam về Chỉ số B1 năm 2019 tăng 17 bậc so với năm 2018, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP. Việc cải thiện thứ hạng Chỉ số B1 góp phần cải thiện thứ hạng về trụ cột thể chế (tăng 5 bậc so với năm 2018), đồng thời cải thiện thứ hạng về năng lực cạnh tranh của Việt Nam (tăng 10 bậc so với năm 2018). Những kết quả tích cực về điểm số và vị trí xếp thứ hạng Chỉ số B1 góp phần thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Hơn nữa, tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tạo tiền đề thuận lợi để Chính phủ tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục duy trì, cải thiện Chỉ số B1 và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư trong những năm tiếp theo.

Báo cáo của Bộ Tư pháp tại cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm 2020 cho biết: Một trong những nội dung nổi bật khác là Bộ Tư pháp tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề thời sự "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam". Ðây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng thể chế ở nước ta hiện nay. Hội thảo không chỉ là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân quan tâm chia sẻ, nhận diện rõ nét và đầy đủ hơn về cơ hội, thách thức. Sự kiện quan trọng này còn thể hiện rõ nét về sự quan tâm sâu sắc và quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân" bảo đảm an toàn pháp lý trong bối cảnh kinh tế số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo nói trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến và quyết tâm của Bộ Tư pháp trong việc đề xuất, chủ trì tổ chức hội thảo, qua đây giúp nhận diện rõ hơn những vướng mắc về thể chế cần giải quyết trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết quả của hội thảo và những nội dung phát biểu kết luận của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Tư pháp báo cáo và phổ biến rộng rãi tới các bộ, ban, ngành, các cơ quan truyền thông để triển khai các nhiệm vụ về hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trong thời gian tới.

Nhìn lại năm qua, điểm nhấn khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao là Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thành công việc kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP). Ðây là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tối đa cho người dân; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ của cơ quan nhà nước.

Việc kết nối liên thông dữ liệu cho phép UBND cấp xã và phòng tư pháp cấp huyện có thể gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi sang cơ quan bảo hiểm xã hội, từ đó xử lý một số thủ tục cần thiết trên phần mềm trước khi chính thức nhận tờ khai đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế và trích lục khai sinh của trẻ trong trường hợp công dân khi đi đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi đồng thời đăng ký liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ. Thông qua việc liên thông hồ sơ, thủ tục hành chính điện tử giữa cơ quan đăng ký hộ tịch và cơ quan bảo hiểm, thời gian trả thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ được rút ngắn từ tối đa 5 ngày xuống còn từ 2 đến 3 ngày làm việc. Trong một số trường hợp, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện ngay trong ngày, qua đó góp phần giảm chi phí cho người dân và cơ quan nhà nước, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của trẻ em từ khi sinh ra…

Những năm qua, Bộ Tư pháp đã khẳng định được vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của mình trong công tác tham mưu cho Ðảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Ðảng, quy định của Hiến pháp năm 2013. Số liệu báo cáo cho thấy, trong năm qua, toàn ngành tập trung rà soát 40.304 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); hoàn thành việc hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ hai (2014-2018); lần đầu tiên xác định và công bố số liệu chính xác về VBQPPL trên cả nước và đưa vào khai thác, sử dụng 120/271 đề mục của Bộ Pháp điển. Qua đó, giúp cho hệ thống pháp luật dễ được tiếp cận và minh bạch hơn, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...

Theo báo cáo tại hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành tư pháp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ Tư pháp tích cực phối hợp các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng các báo cáo rà soát các bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách an sinh xã hội; tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ...

Từ những kết quả vừa qua cho thấy việc thực hiện những nhiệm vụ này đều mang lại những kết quả tích cực, giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

THÁI TRUNG