Tiếp đại sứ

Thứ Ba, 12/11/2019, 02:17:08

Chiều 11-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðại sứ CHDCND Lào Xẻng-phết Hùng-bun-nhương, nhân dịp Ðại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.