Hội thảo "Ðiện mặt trời tại hồ chứa thủy lợi"

Thứ Năm, 24/10/2019, 05:18:47

Sáng 23-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo "Ðiện mặt trời tại hồ chứa thủy lợi", với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện mặt trời trong nước và nước ngoài.

Với gần 7.000 hồ chứa thủy lợi, nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển khai thác điện mặt trời nổi trên mặt nước. Nếu chỉ tận dụng đất bán ngập và diện tích mặt nước hồ thì tổng điện năng có thể đạt tới 15.000 MWp (trên cơ sở tính toán diện tích mặt nước 1,2 ha/MW).

Các chuyên gia cho rằng, việc khai thác điện mặt trời tại hồ chứa thủy lợi sẽ có nhiều lợi thế về mặt bằng, đất đai, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để bảo đảm việc triển khai hiệu quả điện mặt trời trên các hồ chứa thủy lợi, cơ quan chức năng cần xem xét, tính toán cụ thể đối với những hồ chứa đủ điều kiện để triển khai. Ðồng thời phải có các tiêu chí, quy định , hành lang pháp lý khi triển khai các dự án điện mặt trời; trong đó bảo đảm vấn đề an toàn về môi trường, hiệu quả cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trong quản lý, vận hành và khai thác các hồ chứa…

PV