Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bị kỷ luật cảnh cáo

Thứ Năm, 22/08/2019, 21:54:06

NDĐT - Ngày 21-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1051/TTg kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Đây là hình thức cảnh cáo cao nhất về mặt chính quyền đối với ông Phạm Văn Thủy, bởi trước đó, do những khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, ông Phạm Văn Thủ đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra Quyết định số 1192-QĐ/UBKTTW ngày 7-6-2019 thi hành kỷ luật Cảnh cáo về tránh nhiệm Đảng.

Liên quan đến quá trình xem xét trách nhiệm sai phạm của ông Phạm Văn Thủy, căn cứ vào Tờ trình số 448 ngày 4-6-2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Sơn La. Theo đó, ông Lê Hồng Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 thay ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trước đó đã được giao nhiệm vụ này.

Trước những sai phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của tập thể, cá nhân, gây dư luận xấu trong thời gian vừa qua, căn cứ vào các Quyết định kỷ luật của Trung ương, Tỉnh ủy Sơn La, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục xem xét theo quy trình đối với những sai phạm của ông Phạm Văn Thủy.

ĐỨC TUẤN