Hà Nội tìm giải pháp nâng cao chỉ số PAPI

Thứ Tư, 24/07/2019, 04:49:35

Ngày 23-7, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp Sở Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học Cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của TP Hà Nội.

Các tham luận tại hội thảo chỉ rõ, dù có nhiều cố gắng song chỉ số PAPI của Hà Nội vẫn nằm trong nhóm thấp của cả nước. Để nâng cao chỉ số PAPI, các ý kiến cho rằng đây là nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị từ cơ sở tới thành phố và cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài, đi vào thực chất. Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chỉ số PAPI cho cán bộ, công chức các cơ quan trực thuộc thành phố. Tập trung cải thiện đột phá ở cấp xã, phường, bởi các chỉ số thành phần để chấm điểm như sự tham gia của người dân, trách nhiệm giải trình với người dân, thủ tục hành chính công, công khai minh bạch dịch vụ hành chính công tại cơ sở, hiện chưa cao.

Về lâu dài, Hà Nội cần xây dựng và phát triển chính quyền điện tử ở tất cả các cấp để người dân có thể tương tác nhiều hơn với chính quyền khi cần thông tin chính sách hoặc sử dụng dịch vụ công điện tử...

PV