Tiếp khách

Thứ Hai, 22/07/2019, 01:29:00

Ngày 21-7, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ðảng Cộng sản Pháp, do đồng chí Bí thư toàn quốc Pha-biêng Rút-xen dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ðồng chí Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam và là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Pha-biêng Rút-xen trên cương vị Bí thư toàn quốc Ðảng Cộng sản Pháp; cảm ơn Ðảng Cộng sản và nhân dân tiến bộ Pháp đã dành cho Việt Nam sự đoàn kết, ủng hộ trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay. Nhắc lại dấu mốc lịch sử tại Ðại hội Tua năm 1920, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia sáng lập Ðảng Cộng sản Pháp, đồng chí nhấn mạnh, Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống tốt đẹp với Ðảng Cộng sản Pháp; đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, và nhân dân hai nước.

Ðồng chí Pha-biêng Rút-xen bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, chứng kiến những thay đổi lớn lao và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của Nhà nước và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định những thành tựu này là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với những người cộng sản Pháp. Ðồng chí nhấn mạnh, Ðảng Cộng sản Pháp luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa hai Ðảng, hai nước.

★ Cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tiếp Bí thư toàn quốc Ðảng Cộng sản Pháp P.Rút-xen. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm tình hình hoạt động của Ðảng Cộng sản Pháp; đánh giá cao lập trường của Chính phủ Pháp ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Ðông, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Ðồng chí cho biết, hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với Pháp có những kết quả tích cực. TP Hồ Chí Minh mong muốn các doanh nghiệp Pháp tham gia nhiều hơn vào quá trình phát triển của thành phố, nhất là các dự án xây dựng đô thị thông minh, giao thông đô thị, khởi nghiệp sáng tạo…