Bắc Giang tăng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Chủ Nhật, 21/07/2019, 01:46:42

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra 56 tổ chức đảng, 150 đảng viên, trong đó có 113 cấp ủy viên các cấp; đã kết luận 32 tổ chức đảng và 71 đảng viên có vi phạm; trong đó một tổ chức đảng và 28 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Việc xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, cơ bản đúng lỗi vi phạm, có tính giáo dục tốt, giúp cho tổ chức đảng và đảng viên nhận rõ khuyết điểm, có biện pháp khắc phục.

Hiện các cấp ủy Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Theo đó, UBKT các cấp tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Ðảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; tập trung cao thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát, nhất là giám sát chuyên đề tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý về các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản… Từ nay đến hết năm 2019, UBKT các cấp tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra, thông báo kết quả giám sát; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; xem xét xử lý, tham mưu giúp cấp ủy xử lý nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật đảng; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng đúng thẩm quyền, quy trình. Ðồng thời, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất chính trị vững vàng, trung thực, liêm khiết, công tâm, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra của Ðảng...

★ Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, tỉnh chú trọng khôi phục và bảo tồn các làng nghề truyền thống từ lâu đời đang có nguy cơ bị mai một, thất truyền, gồm: nghề tranh giấy làng Sình, nghề làm diều Huế, nghề gốm Phước Tích, nghề rèn Hiền Lương, nghề rèn Cầu Vực. Tỉnh có kế hoạch khôi phục để phát triển một số nghề và làng nghề như chế biến nông, lâm, thủy sản (nghề chế biến tương măng Phong Mỹ), nhóm nghề và làng nghề thủ công mỹ nghệ (nghề truyền thống hoa giấy Thanh Tiên, nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch, nghề truyền thống nón lá, nghề truyền thống may áo dài Huế, các nghề truyền thống sơn mài, khảm trai, khảm xương, các nhóm nghề đan lưới, chổi đót, tăm hương…). Ðịnh hướng và giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề của tỉnh là kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Thừa Thiên - Huế có kế hoạch hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn, làng nghề ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất từ nghề; tập trung khôi phục, phát triển các nghề và làng nghề có nhiều tiềm năng và lợi thế so sánh về nguyên vật liệu, kỹ năng, kỹ xảo sản xuất, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, thu hút nhiều lao động… Phát triển nghề truyền thống và làng nghề ở tỉnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; phát huy giá trị văn hóa, tăng giá trị sản phẩm gắn liền với phát triển dịch vụ du lịch, gắn hoạt động sản xuất của làng nghề với các hoạt động du lịch dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng,… nhằm góp phần tích cực giải quyết việc làm để nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân các địa phương.

PV