Ðoàn kiểm tra Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Ðồng

Chủ Nhật, 21/07/2019, 01:41:20

Ngày 20-7, tại TP Ðà Lạt, Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Ðồng về thực hiện các nghị quyết và quy định của T.Ư về công tác xây dựng Ðảng tại địa phương.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả của Tỉnh ủy Lâm Ðồng trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành T.Ư. Khẳng định mục đích kiểm tra của Ban Bí thư nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm; nguyên nhân, kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101, Quy định số 55, Quy định số 8 của T.Ư. Ðồng chí đánh giá, Tỉnh ủy Lâm Ðồng đã bám sát các nội dung theo đúng yêu cầu của Trung ương đề ra, đó là phản ánh rõ nét tình hình địa phương để triển khai nhiệm vụ; có tính sáng tạo trong cách làm, phân tích đúng đắn, tính phản biện cao trong mọi hoạt động; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu của Lâm Ðồng được đề cao, theo hướng thực chất và sâu sát hơn.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Ðồng cần tiếp tục đánh giá làm rõ thêm một số vấn đề, quan tâm công tác xây dựng Ðảng, đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt; tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết của Ðảng và các quy định của T.Ư; thực hiện tốt việc nhận diện theo 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết; chú trọng nâng cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu.

PV