Hội nghị - Hội thảo

Chủ Nhật, 21/07/2019, 01:26:06

Sáng 20-7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “TP Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía bắc và 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Phnôm Pênh, Cam-pu-chia”.

Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích các nội dung: Làm rõ nguyên nhân, tính tất yếu, diễn biến, quá trình chỉ đạo, tổ chức xây dựng, tổ chức lực lượng của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam (1977-1979), biên giới phía bắc (1979-1989); làm rõ vai trò hậu phương trực tiếp của TP Hồ Chí Minh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh biên giới Tây Nam và biên giới phía bắc trong các trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; phối hợp quân và dân Cam-pu-chia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Các đại biểu cũng đã phân tích, làm sâu sắc hơn vai trò của TP Hồ Chí Minh cùng cả nước thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp nước bạn, trực tiếp tại thủ đô Phnôm Pênh (1979-1989)…

PV