Hoạt động hữu nghị Việt Nam - CH Séc

Thứ Hai, 24/06/2019, 03:59:15

Ngày 23-6, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự, có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Cộng hòa (CH) Séc tại Việt Nam V.Grép-lơ và đại diện các cơ quan hữu quan.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội khóa III (2013-2019), phương hướng công tác nhiệm kỳ mới; điều lệ sửa đổi, bổ sung; Nghị quyết Đại hội; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa mới và bầu Thứ trưởng Công thương, Phó Chủ tịch Hội khóa III Đỗ Thắng Hải làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019-2024. Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Đỗ Thắng Hải khẳng định sẽ nỗ lực góp phần thắt chặt tình đoàn kết, đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và CH Séc.

PV