Quảng Bình nâng cao hiệu quả hoạt động tổ tự quản cộng đồng

Thứ Hai, 17/06/2019, 01:27:34

Quảng Bình có 4.571 mô hình, tổ tự quản tại 1.262 khu dân cư do Mặt trận Tổ quốc, các ngành, chi hội đoàn thể xây dựng với 136.150 thành viên tham gia. Nhìn chung, hoạt động của tổ tự quản đều đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ hoặc đảng bộ bộ phận, ban cán sự khu dân cư và ban công tác mặt trận.

Quảng Bình nâng cao hiệu quả hoạt động tổ tự quản cộng đồng

Một giờ học bằng máy vi tính của học sinh Trường mầm non Hoa Sen (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Kô Kăn Sương

Các mô hình, tổ tự quản đã góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho các thành viên; làm thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen của người dân, tích cực thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới văn minh.

Nhờ sự hoạt động hiệu quả của các tổ tự quản trong cộng đồng dân cư, an ninh trật tự nông thôn được bảo đảm, tình làng nghĩa xóm được gắn kết. Tuy nhiên cũng còn một số tổ tự quản hoạt động chưa đều tay, các tổ trưởng thiếu các kỹ năng quản lý, vận động và thu hút các hộ gia đình tham gia; nhận thức về mô hình, tổ tự quản cộng đồng còn hạn chế…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của mô hình tập hợp tự nguyện, Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đánh giá lại cách tổ chức và hoạt động của các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư để xây dựng quy chế hoạt động chung của mô hình này; xây dựng bản nội quy, hương ước, quy ước phù hợp từng địa bàn dân cư để thực hiện; bồi dưỡng kỹ năng điều hành, quản lý, vận động cho tổ trưởng các tổ tự quản; phát động phong trào kết nghĩa, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau giữa các khu dân cư, tổ tự quản ở khu vực thành thị và miền núi; biểu dương, khen thưởng các tổ tự quản hoạt động tốt để nhân rộng ra nhiều địa bàn.

★ Nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Quảng Trị tập trung toàn lực cho việc đổi mới phương pháp dạy và học, hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả GD và ĐT. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học. Giáo dục đạo đức, lối sống, trí dục và kỹ năng sống cho học sinh được quan tâm. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng của tỉnh đạt mức cao; bình quân mỗi năm có khoảng 6.000 lượt thí sinh thi đỗ đại học, cao đẳng; xếp hạng của tỉnh theo điểm trung bình kết quả thi đại học, cao đẳng 5 năm trở lại đây đứng ở vị thứ từ 29 đến 32 trong số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; nhiều học sinh đỗ thủ khoa vào các trường đại học…

Quảng Trị đề ra phương hướng tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về GD và ĐT để ban hành cơ chế, chính sách phát triển GD và ĐT tại địa phương. Tỉnh coi trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về GD và ĐT. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống trường lớp công lập và ngoài công lập. Tỉnh coi trọng đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD và ĐT, chuyển từ dạy học chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh phù hợp yêu cầu phát triển trong tình hình mới… Ngoài ra, tỉnh tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ, mục tiêu bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên một cách vững chắc, tạo được nền tảng căn bản cho giáo dục mũi nhọn và giáo dục chất lượng cao trên địa bàn.