[Infographic] Những nội dung, hoạt động chính của Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV

Thứ Tư, 22/05/2019, 14:03:43
[Infographic] Những nội dung, hoạt động chính của Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV. Ảnh: ĐĂNG KHOA

NGUYÊN MINH - ĐỨC TRUNG, ẢNH: ĐĂNG KHOA