Ðàm phán Việt Nam - Trung Quốc về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ

Thứ Sáu, 26/04/2019, 03:17:55

Từ ngày 24 đến 25-4, tại thành phố Ðà Lạt đã diễn ra cuộc đàm phán vòng 11, Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng 8 Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam - Trung Quốc.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn và xây dựng, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến về các công việc của hai Nhóm công tác; khẳng định nghiêm túc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, ký năm 2011 và chỉ đạo của Ðoàn đàm phán cấp Chính phủ về Biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên nhất trí duy trì lộ trình đã thống nhất, cùng nhau thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, đồng thời trao đổi về hợp tác cùng phát triển tại Biển Ðông theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà hai nước đều là thành viên.

Hai bên nhất trí tổ chức đàm phán vòng 12 Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng 9 Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển vào cuối năm 2019, tại Trung Quốc.