Điện chia buồn

Thứ Năm, 25/04/2019, 03:38:42

Được tin Đại Công tước Giăng Đờ Luých-xăm-bua của Đại Công quốc Luých-xăm-bua qua đời, ngày 24-4-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Đại Công tước Hen-ri Đờ Luých-xăm-bua.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Đại Công quốc Luých-xăm-bua Da-vi-ê Bê-ten.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Đại Công quốc Luých-xăm-bua Giăng A-xen-bon.