Khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 24/04/2019, 01:21:13

Chiều 23-4, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo T.Ư về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn, làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Theo báo cáo, qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng hàng nghìn điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, từng bước chuyển biến nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với cộng đồng và với quê hương, đất nước. Các phong trào, cuộc vận động của Đoàn ngày càng sát với thực tiễn, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cũng chủ động cùng các lực lượng xã hội khác khai thác hiệu quả các nguồn lực để đồng hành, chăm lo, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên trên mọi lĩnh vực nhằm phát triển toàn diện thanh niên.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những giải pháp thiết thực của các cấp bộ Đoàn trong cụ thể hóa Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị. Nhấn mạnh tình hình thanh niên đang có những chuyển biến nhanh, điển hình như việc thanh niên nông thôn đang dần dịch chuyển thành thanh niên đô thị, thanh niên chịu ảnh hưởng từ xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế..., đồng chí Trương Thị Mai đề nghị T.Ư Đoàn cần chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cấp cơ sở; tập trung đầu tư vào các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí, mang lại hiệu quả, chuyển biến nhất định.

PV