Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc

Thứ Ba, 23/04/2019, 01:09:45

Ngày 22-4, đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo T.Ư tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW về công tác dân tộc và một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông, do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư, làm Trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về công tác dân tộc.

Những năm qua, nhờ triển khai tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung và dân tộc Mông nói riêng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từng bước được cải thiện, nâng cao. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc được đầu tư đồng bộ, giúp đồng bào thuận tiện hơn trong sản xuất, sinh hoạt. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc nghèo còn cao, chiếm 30,81% tổng số hộ toàn tỉnh; một bộ phận đồng bào thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, cần có nguồn lực để giải quyết.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Chiến đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn. Rà soát, thống kê, đánh giá, đề ra giải pháp cụ thể giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt trong đồng bào dân tộc. Tăng cường công tác dân vận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những hạn chế, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc; chú trọng củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào các dân tộc.

PV