Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Thứ Ba, 09/04/2019, 17:20:06

NDĐT - Trong hai ngày 8 và 9-4, tại thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) đã diễn ra Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021, với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh”.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Đồng chí Tòng Thị Phóng trao đổi kinh nghiệm với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan, ủy ban của Quốc hội, đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị đã tập trung tham luận, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện hoạt động giám sát, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Vai trò của thường trực HĐND cấp tỉnh trong công tác phân công, điều hòa các hoạt động giám sát; Kinh nghiệm trong việc thu thập, xử lý thông tin, lựa chọn nội dung giám sát và đổi mới phương pháp giám sát; Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình trong các kỳ họp thường lệ và phiên họp của thường trực HĐND; Công tác phối hợp trong giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; Công tác thông tin, tuyên truyền trong hoạt động giám sát; Những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, trong những năm qua, hoạt động của HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía bắc tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi, chọn trúng các vấn đề quan trọng, cấp bách để quyết định và giám sát; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tính dân chủ, công khai được tăng cường, hoạt động của HĐND ngày càng sát thực tiễn, sát dân, sát cơ sở và phát huy hiệu lực, hiệu quả, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế như: trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát chưa cao; chưa có cơ chế để huy động các chuyên gia tham gia giám sát trực tiếp; năng lực thực tiễn, kỹ năng phản biện của một số đại biểu còn hạn chế; giám sát còn trùng chéo về nội dung, địa điểm, đối tượng; việc nắm bắt thông tin từ hồ sơ, tài liệu của công dân gửi đến đôi khi chưa thực sự khoa học; thẩm quyền của Thường trực HĐND trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, hoạt động giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND, hoạt động giám sát của các tổ đại biểu HĐND chưa được tổng kết kịp thời… Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, cần hết sức coi trọng và nâng cao vai trò của hoạt động giám sát trong các mặt hoạt động của HĐND. Giám sát không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm lớn lao của HĐND và các vị đại biểu HĐND, thay mặt nhân dân và cử tri trong việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo và chịu trách nhiệm trước Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, để khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó kiến nghị, đề xuất quyết định các biện pháp, giải pháp để hoạt động của bộ máy nhà nước đạt hiệu quả cao hơn.

Thường trực HĐND và các ban của HĐND xem xét cẩn trọng để lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, tránh dàn trải. Tập trung vào những vấn đề được đa số cử tri quan tâm. Coi trọng công tác chất vấn. Việc chất vấn cần được tổ chức công khai, minh bạch, có truyền hình trực tiếp, người trả lời phải trả lời rõ ràng cụ thể tránh vòng vo, né tránh. Tăng cường hoạt động giám sát thông qua việc xem xét việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, để kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi theo thẩm quyền nhằm bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

* Chiều 9-4, đồng chí Tòng Thị Phóng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn và nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã khắc phục khó khăn để xây dựng nông thôn mới, tập trung giảm nghèo bền vững; đặc biệt là công tác bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp; Trong nông nghiệp tỉnh đã chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng chuyên canh hàng hóa tập trung tạo ra các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí đã biểu dương tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, bộ máy hành chính và mong rằng, tỉnh Tuyên Quang chủ động hơn nữa việc triển khai, học tập, thực hiện các nghị quyết về ”Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện tinh giản biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để phát triển kinh tế-xã hội xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng; đồng thời đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên, người đứng đầu cơ quan, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự suy thoái về đạo đức, tư tưởng, chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Tòng Thị Phóng thăm hỏi thầy giáo và học sinh Trường THPT nội trú tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, chiều ngày 8-4, đồng chí Tòng Thị Phóng đã tới thăm thầy giáo và học sinh trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang, tặng 30 suất học bổng khuyến học cho các em học sinh tiêu biểu, tặng 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của trường. Đồng chí Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác cũng đã tới thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân, người lao động Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Woodsland.

HẢI CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ nhất
Ngành giáo dục Campuchia tiếp nhận quà tặng của Việt Nam
Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ lừa đảo tại thị xã Giá Rai
Khai mạc Diễn đàn Phát triển thanh niên Việt Nam - Trung Quốc
Tăng cường liên kết, thúc đẩy ASEAN phát triển bền vững
Cùng xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, liên kết chặt chẽ, có vai trò, vị thế ở khu vực và quốc tế (*)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34
Báo chí đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống, tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực (★)
Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN tại Thái-lan
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tại Vĩnh Long
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tăng cường giao lưu hợp tác
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Cuộc gặp các lãnh đạo AIPA-ASEAN tại Thái-lan