Lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Thứ Bảy, 12/01/2019, 22:30:00

NDĐT- Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu là người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc, tháng 12-2017 (Ảnh: ĐĂNG ANH).

Tại Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng và Thứ trưởng Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp; chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Theo Quyết định thành lập, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 sẽ gồm 36 thành viên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm Trưởng ban. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh làm Phó Trưởng ban Thường trực và hai Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải làm Phó Trưởng ban.

Theo đó, Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 trình Ban Chỉ đạo phê duyệt, và tổ chức thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

Cả Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, Đại hội toàn quốc lần thứ II dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày, vào cuối Quý I hoặc đầu Quý II năm 2020.

Trước đó, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã dược tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 5-2010, với 1.702 đại biểu chính thức về dự (trong đó có 1252 đại biểu địa phương, 450 đại biểu các cơ quan Trung ương) đại diện cho hơn 12 triệu đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước. Các đại biểu về dự Đại hội đều là những hạt nhân tiêu biểu, là những tấm gương sáng với nhiều thành tích trong công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 sắp được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn 2009-2019. Đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn này (2009-2019). Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Đại hội toàn quốc lần II cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao kiến thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu dân tộc thiểu số xuất sắc

NGUYÊN MINH