Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Bảy, 11-07-2020, 02:20

Ngày 10-7, tại Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư.
 

Sáu tháng đầu năm nay, mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhất là tham gia phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.
 
 Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành trong sáu tháng đầu năm, nhất là đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng tại các đảng bộ trực thuộc; kiểm tra, giám sát những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội quan tâm, những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, cán bộ đã nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang...; kiên quyết yêu cầu thu hồi, hủy bỏ các quyết định, kết luận có nội dung trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng sai phạm và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách còn sơ hở, bất cập... Qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng trưởng thành, khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, thách thức, luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, vượt qua mọi tác động tiêu cực, cám dỗ, chi phối, áp lực từ bên ngoài, chấp nhận hy sinh tình cảm và lợi ích riêng tư, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
 Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát các cấp thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước hết là tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị nhằm phục vụ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Thường xuyên tích cực, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là nhân sự tham gia cấp ủy và đại biểu đi dự đại hội. Làm thật tốt công tác thẩm định nhân sự và thẩm tra tư cách đại biểu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm về tư tưởng chính trị và những vi phạm trong công tác cán bộ; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực. Tập trung phân loại, giải quyết đơn thư tố cáo bảo đảm kịp thời, đúng quy định, nhất là tố cáo liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội, đến nhân sự khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng các cấp...