Tiếp Đại sứ

Thứ Tư, 01-07-2020, 01:32

Chiều 30-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Y-a-ma-đa Ta-ki-ô và Đại sứ Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam Chay Na-vút tới chào xã giao.