Kỷ luật lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự ở Bắc Kạn

Thứ Ba, 24/03/2020, 10:20:33

NDĐT - Ngày 24-3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn ra thông báo nội dung kỳ họp thứ 26, thông báo thi hành kỷ luật đối với Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới và kế toán chi cục này vì để xảy ra sai phạm làm hụt quỹ đơn vị.

Kỷ luật lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự ở Bắc Kạn

Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự Bạch Thông, nơi đồng chí Lê Hùng và Dương Hoàng Cảnh từng công tác, để xảy ra sai phạm.

Theo đó, đối với đồng chí Lê Hùng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Chợ Mới, nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Bạch Thông, trong thời gian công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự Bạch Thông đã thiếu trách nhiệm, chưa bao quát hết công việc của đơn vị, chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ thi hành án Bản án số 19/2007/HSST ngày 24-9-2007 của Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông. Ngoài ra, còn quản lý tài chính lỏng lẻo, để kế toán hạch toán không đầy đủ và thủ quỹ đơn vị làm hụt quỹ.

Đồng chí Dương Hoàng Cảnh, Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự Chợ Mới, trong thời gian làm kế toán Chi cục Thi hành án dân sự Bạch Thông đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ kế toán của đơn vị; không kiểm tra, giám sát các khoản phải thu của đối tượng phải thi hành án và phải chi trả cho các đối tượng được thi hành án, các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước; không tiến hành đối chiếu giữa số liệu của kế toán với số liệu của thủ quỹ, để thủ quỹ làm hụt quỹ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Hùng bằng hình thức khiển trách; kỷ luật đồng chí Dương Hoàng Cảnh bằng hình thức cảnh cáo.

TUẤN SƠN